Σ’ ένα πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε , με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια , χειρουργικές επεμβάσεις μαλακών μορίων και οστών, με την χρήση εισπνεόμενων αναισθητικών και με διαρκή έλεγχο των ζωτικών λειτουργιών του ζώου.