• Γενική αίματος ( idexx QBC )
  • Βιοχημικές εξετάσεις ( Reflovet plus )
  • Ορολογικές εξετάσεις
  • Ορμονολογικές εξετάσεις
  • Καλλιέργειες
  • Παρασιτιλογικές εξετάσεις
  • Κυτταρολογικές εξετάσεις
  • Ιστοπαθολογικές εξετάσεις