Στην προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ζώα και

έχοντας την πεποίθηση ότι εκεί που τελειώνουν τα όρια της κλασικής ιατρικής δεν τελειώνει

και η  δυνατότητα θεραπευτικής βοήθειας , αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στην εκπαίδευση και

εξάσκηση εναλλακτικών μεθόδων ιατρικής και συγκεκριμένα της ομοιπαθητικής , η οποία

αποτελεί μια ιδιαίτερα διαδεδομένη,αποτελεσματική και επιστημονική μέθοδο εναλλακτικής

ιατρικής , με ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή στην ιατρική κοινότητα και απήχηση στους

ασθενείς .

Η χρήση ομοιπαθητικών φαρμάκων , χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια , μας δίνει πολλές

φορές τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά χρόνια νοσήματα , όπου η

κλασική ιατρική μπορεί να λειτουργήσει μόνο ανακουφιστικά και με τη χρήση ιδιαίτερα

τοξικών και επικίνδυνων φαρμάκων