• Καθαρισμό – στίλβωμα δοντιών με υπέρηχο (son mate )
  • Εξαγωγή δοντιών.